12/15.

 

siehe "Skupina 12/15"

29 augusta

 

siehe "Skupina 29 augusta

 

42.

siehe Skupina 42

 

58.

siehe Skupina 58

 

Artel.

Mitglieder: V.H. Brunner u. a.

 

Artforum

Nachfolgeorganisation der Jazzová sekce (gegr 1972?, Vorsitzender: Karel Srp).

 

Asociace fotografů

Assoziation der Photographen. Gegr. 1990 (AT,12,93).

 

Asociace jihočeských výtvarníků

 

Assoziation Südböhmischer Bildender Künstler (AT,4,93).

 

Asociace užité grafiky Praha

 

Assoziation für Gebrauchsgraphik Prag. Entstand 1990 (AT,11,93).

 

Asociace videa a intermediální tvorby

 

Assoziation für Video und intermediale Kunst. Gegr. 1989/90 (AT,21,93).

 

Associace volné grafiky

 

Assoziation f. Freie Graphik. Entstand 1990 (AT,15-16,93).

 

Atika (skupina).

 

Gruppe "Atika". Mitglieder: B. Horák, J. Pelcl u. a.

 

Bilance při UB (skupina)

 

Gruppe "Bilanz" bei der Vereinigung Umelecká Beseda. Mitglieder: J. Kotík, Zd. Sklenář; J. Šváb, J. Mrázek.

 

BKS = Bude konec světa (skupina)

Gruppe “BKS“ (Das Ende der Welt wird kommen"). Konstituierende Mitglieder: Pablo Augenblau, Prof. Ekl Eckelhaft, dr. H. Skába Sklabinksý, Jirek Zlobín Lévi Ostrovid. - Fr. Skála. Literatur: Pavel Pepperstein: "Prohlídka některých nových pamětihodností českého uměleckého života očima cizince" In: VU, 5, 1991, S. 23 - 47. "Für mich war die Tasache faszinierend, daß eine Gruppe von fünf Personen ohne persönliche Konflikte und ohne negative Gefühle 17 Jahre zusammenbleiben kann und dabei ein solch monumentales Programm geschaffen hat, das bis in die perfekten Details gelungen ist und solche eigenen Rituale, Feiern, Spiele und Mythen hervorgebracht hat, hat, die in ihrer endgültigen Form einen enorm starken Eindruck machen." Pro mne byl fascinující fakt, že skupina pěti lidí může být spolu bez osobních konfliktů a záští sedmnáct let, vytvářet tak monumentální program, dovedený do dokonalých delailů, vytvořit vlastní rituály, slavnosti, hry, mýtus, který v konečné podobě působí strašně silným dojmem." (Tomáš Mašín, In: VU,1,1992, S. 59) - Viktor Pivovarov: "Sedmnáct let tajné organizace BKS, dokumenty, uniformy, zbraně. In: AT,4/91, S.4.

 

Box-Art (sdružení)

Vereinigung "Box-art", Gegründet Anf. 90ger Jahre.

 

Bratrstvo 1990 (skupina)

Gruppe "Bruderschaft". Prager-Brünner Gruppe: Maler, Photographen, Dichter, Musiker. Mitglieder: J. Hísek u. a. Ausst.: Praha (Pražský dům fotografie 1991: AT, 1,92). Literatur: Pavel Pepperstein: "Prohlídka některých nových pamětihodností českého uměleckého života očima cizince" In: VU, 5, 1991, S. 23 - 47.

 

Brno 57 (skupina)

Gruppe "Brünn 57". Mitglieder: J. Kubíček u.a.

 

BSV - Blok Slovenských výtvarníkov

 

Block Slowakischer Bildender Künstler. Mitglieder: J. Fabini, J. Kollár u. a.

 

BVUZM - Blok výtvarných umělců země moravskoslezské

 

Der Block Bildender Künstler des Mährisch-schlesischen Landes. Mitglieder: F. Foltýn u. a.

 

Česká unie karikaturistů

Tschechischer Verband der Karikaturisten. Entstand 1990 (AT,14,93).

 

ČFVU - Český fond výtvarných umělců

 

Tschechischer Fond Bildender Künstler.

 

Corpora S (skupina)

Gruppe "Corpora S." Gegr. 1983. Mitglieder: M. Axman, D. Černý, P.Šlégl, Petr Štěpán, M. Šarše u.a. Literatur: Jana Tichá: "Corpora S." AT, 3,93,S. 5.

 

Devětsil

Bedeutende avantgardistische Gruppe d. 20. Jahre. Mitlgieder Štyrský, Toyen, Teige.

 

Etapa (skupina)

Gruppe "Etappe". Mitglieder: J. Pešicová, F. Ronovský u.a.

 

Geometrie (skupina)

 

Gruppe "Geometrie". Mitglieder: J. Severová, Z. Prokop u.a.

 

Hollar = SČUG Hollar

Verband Graphisch Schaffender "Hollar". Gegr. 1916-18. 15 Gründungsmitglieder (V. Silovský, Švabinský, V. Stretti, T.F. Šimon u.a.

 

Horizont (skupina)

Gruppe "Horizont". Mitglieder: J. Rathouský u.a.

 

I N A K (skupina)

Slowakische Künstlergruppe gegründet 1991. Mitglieder: V. Loviška, M. Lovišková, M. Hnat, E. Hnatová, J. Raška, S. Trepač, R. Bielik, J. Hobor, R. Galovský, J. Gavula, D. Janová. Literatur: Ľudo Petránsky ml.: "Združenie výtvarnikov INAK." In: AT, 22,91, S. 14.

 

Informel

Tschechische Variante der expressiven Abstrakten. Literatur: Mahulena Nešlehová: "Poznámka k výstavě." In: AT,2,91, S. 5.

 

Jazzová sekce

"Jazzsektion". gegr. 1969, arbeitete halboffiziell, nach ihrem Verbot 1985 im Untergrund. Unterstützte versch. Kunstaktionen, nichtoffozielle Ausstellungen, gab Kataloge heraus usw. Literatur: Interview mit Joška Skalník in: AT, 16,91, S. 8.

 

JUV (auch JVU) - Jednota umělců výtvarných

Künstlerverband "Einheit Bildender Künstler". Erstmals gegr. 1895. aufgelöst 1941, erneut aufgelöst 1956. Literatur: Jaroslav Pavelka: Odkaz zakladatelů. In: Dílo, 1948, 2-3, S. 40 - 49 (einschl Kopien d. Unterschriften der Gründungsmitglieder). - Fr. Radvan, místopředseda JVU: "Jednota umělců výtvarných žije.". In: AT, 8,91, S.3.

 

 

 

KK - Klub konkretistů

 

"Klub der Konkretisten", enstand und wirkte i. d. 60ger Jahren. Mitglieder: E. Antal, J. und Mária Bartusz, L. Belohradská, Št. Belohradský, J. Boška, D. Beran, V. Beránek, J. Bielecki, S. Böhm, A. Cepka, V. Cigler, J. Čiháková, F. Dörfl, J. Dušek, J. Hampl, J. Hilmar, D. Chatrný, T. Klímová, R. Kratina, Zd. Kučera, J. Kurandová, F. Kyncl, J. Malina, P. Maňka, A. Miertuszová, E. Ovčáček, F. Pavlů, A. Pohribný, T. Rajlich, J. Rusek, Zd. Rybka, K. Trinkewitz, R. Valenta, J. Valoch, M. Vystrčil.

 

Klacci (skupina)

Gruppe "Klacci".

 

Klub výtvarných umělců Horácka

Klub der Bildenden Künstler der Region Horácko. Adresse: Revoluční 21/15 Žďár nad Sázavou III, Tel.: 0616-213 42. Literatur: AT,17-18,93.

 

Konfrontace (skupina)

Gruppe "Konfrontation", Anf. d. 60ger Jahre. Mitglieder: Z. Sion, Č. Janošek u.a.

 

Kontrast (skupina)

Gruppe "Kontrast". Gruppe von Künstlern in Varnsdorf, die 1963 entstand. Gründungsmitglieder: M. Janáček, O. Nalezínek, Zd. Káva, J. Poláček, M. Pacner u.a. Gruppe Anfang d. 70ger Jahre wieder aufgelöst durch Emigration (Miloš Ondrášek nach Australien, O. Nalezínek nach Luxemburg, Z. Káva nach Deutschland) oder Wegzug.

 

KPU - Klub přátel umění (v Brně)

 

Klub der Kunstfreunde (in Brünn).

Krasoumná jednota

Vereinigung für Kunstförderung.

 

Křižovatka (skupina)

Gruppe "Kreuzung", gegr. 1964. Mitglieder: K. Malich H. Demartini, J. Kolář, Zd. Sýkora u.a. Literatur: Kat.d.Ausst. Praha 1964, Kat.d.Ausst. Brno, Karlovy Vary, Praha 1968.

 

Krok 57 (skupina)

Gruppe "Schritt 57". Mitglieder: Zd. Chotěnovský, J. Moserová, Fr. Hora, M. Saxl u.a.

 

Kruh 89 (skupina)

Gruppe "Kreis 89" innerhalb der Jihočeská skupina výtvarníků. Gegr. Ende 1989 in České Budějovice. Mitglieder: R. Brichcín, D. Brichcínová, M. Doubrava, J. Fiedler, Št. Mareš, J. Synek, J. Zeman u.a.

 

= Křížovnická škola čistého humoru bez vtipu

"Schule des reinen Humors ohne Witz aus Křížovnice". Kultur-oppositionelle Gruppe der 60ger und 70ger Jahre, erneuert nach 1989. Mitglieder: K. Nepraš, R. Němec, J. Steklík, Z. Sion, O. Slavík u.a. Ausst.: Praha (SČG 1991: AT, 1,92). Literatur: V. Čiháková-Noshiro: "Křížovnická škola čistého humoru bez vtipu." In: AT, 1,91, S. 16. - Věra Jiroušová: "Dvojí návrat Olafa Hanela." In: AT, 7, 91, S. 4). O. Hanel.

 

KVART (Gruppe)

Mitglieder: V. Balšán u.a.

 

KVU = Kruh výtvarných umělkyň

 

Kreis Bildender Künstlerinnen.

KVU Aleš = Klub výtvarných umělců Aleš (Brno)

 

Klub der Bildenden Künstler "Aleš" (Brünn).

Lipany (skupina)

Im Jahre 1990 entstandene Gruppe von Malern, Bildhauern und Graphikern. Mitglieder: I. Bukovský, B. Jirků, J. Nepasický, V. Špale, M. Vitansovský u.a. Ausst.: Praha (Mánes 1992: AT, 4,92). Literatur: Interview mit Mitgliedern d. Gruppe: In: AT, 17,91, S. 2/5. - Jan Vodňanský: Eröffnungsrede zur Vernissage d. Ausst. 1991: "Lipany poprvé". In: AT, 17,91, S.5.

 

M = skupina M

Gruppe M

 

Máj (Máj 57) (skupina)

Gruppe "Mai 57". Ging aus der Ausstellung von 11 Künstlern in der Galerie Ars i. J. 1955 hervor. Erste offizielle Ausstllung 1957 im Obecný dům. Mitglieder: J. Balcar, A. Bělocvětov, L. Fára, R. Fremund, M. Chlupáč, V. Nolč, Zd. Palcr, R. Piesen, St. Podhrázský, J. Rathouský u.a. "Das Auftreten der Gruppe 'Máj 57' gehörte zu den bedeutendsten Akten der Kunstszene ihrer Zeit. Ihre Mitglieder verband mehr die Abscheu vor Dogmata, Akademismus, direktiver naturalistischer Manier und der Aufsicht offizieller Schiedsgerichte als eine gemeinsame künstlerische Ausgangsbasis. Offen kritisierten sie die gegebene Situation und forderten das Recht auf Individualismus, moderne Ausdrucksform und die Freiheit der künstlerischen Aussage." R. Wohlmuth: Vojta Nolč - Pozapomenutý malíř. In: Labyrint, Nr 4, 1996, S. 46.

 

Mánes - SVU Mánes Svaz výtvarných umělců Mánes

Verband Bildender Künstler "Mánes". Gegr. 1887. 1939, nach Schließung aller tschechischen Hochschulen wurde d. Manes-Schule, Škola Mánesa gegr. 1950 wurde die Zeitschrift d. Verbands Volné směry, verboten, am 3. 3. 1956 wurde der Verein zwangsweise aufgelöst. Eine Nachfolgeorganisation gleichen Namens wieder seit 1990. Literatur: Josef Hlaváček: Vzpomínky na budoucnost?" In: LitN., 1993, Nr. 4, S. 10. - "Věc Mánes". In: LitN, 1994, Nr. 6, S. 16. - AT,7,94, S. 15.

 

Marold - Spolek výtvarných umělců Marold

Verein Bildender Künstler "Marold", der 1954? aufgelöst wurde.

M. Galanda. (skupina).

Gruppe in der Slowakei. Mitglieder: A. Barčík u.a.

 

Mha (skupina)

Gruppe (gegr. 31. 5. 1907), die bild. Künstler, Photographen, Schriftsteller u.

Musiker in Pilsen vereinigte. Mitglieder: R. Jindřich, K. Mašek, J. Matějka, V. Šíp u.a.

 

M 57 (skupina)

Gruppe "M 57" (= Makarská 1957). Gegr. 1957. Mitglieder: Josef Jíra, Ladislav Karoušek, Jiří Novák, František Peterka, Radko Plachta, Mojmír Preclík, Jiří Rada, Jaroslav Šerých, Vladimír Tesař, Miroslav Truska. Die Mitglieder trafen sich seit Mitte der 50ger Jahre in der Weinstube Makarská auf der Prger Kleinseite - Malá strana. 1959 proklamiert auf ihrer ersten Ausstellung (Nová síň, Prag 1959) ihren bewußten Bezug zur tschechischen und Weltmoderne. "Die Maler, Graphiker und Bildhauer der M 57 bildeten keinen einheitlichen, alle überdachenden Stil sondern dekcten im Gegenteil mit ihren augeprägten Individualitäten die breite Skala der damaligen aktuellen Tendenzen ab." (Radan Wagner. In: LN, 21. 4. 1998, S. 12). Ausst.: Praha (Obecní galerie Beseda, 1998).

 

MS 63 (skupina)

Gruppe "MS 63". Mitglieder: Zd. Sýkora u.a.

 

MSVU - Moravskoslezské sdružení výtvarných umělců (Ostrava)

 

Mährisch-Schlesiche Vereinigung Bildender Künstler (Ostrava).

NESMĚN (skupina)

Gruppe "NESMĚN". Gegr. 1991. Literatur: Marcela Pánková: "Zlomky z Herakleita". In: AT,1,93, S. 8.

 

Normál (skupina)

Gruppe "Normal". Gebründet 1979. Begründer: Milan Kunc, Jan Knap, Petr Angermann. Aus dem Manifest: "Normal lehnt den Individualismus deswegen ab, weil er die Kunst in eine Sackgasse geführt hat. Normal schafft Bilder, die für sich selbst sprechen. Normal schafft aus einer Idee ein Bild, während andere aus einer Idee tausend Bilder machen. Einfachheit war und ist das einzige Mittel, die Kunst in Bewegung zu setzen, nur wer wirklich malt soll malen, Kunst bedeutet kein Asyl für Leute, die sich in sich selbst nicht auskennen..." (M. Savická: "Malíř kontrolovaného bláznovství. In: VU,92/3, S. 23-24).

 

Nová sensibilita

Bewegung d. 60ger Jahre.

 

Nová skupina (skupina)

Gruppe entstanden Anf. 90ger Jahre: "Ich erinnere mich etwas nebelhaft an ihre Ausstellung in der Stadtbibliothek, wo es eine riesige Menge Namen gab und ich nicht verstand, was sie vereint. Es waren dort Mitglieder der Gruppen Tvrdohlaví, der Gruppe 12/15 und Persönlichkeiten wie Šimotová und Kolíbal. Hinter all dem konnte man die Ambition spüren, die sagen wollte: 'das alles ist die beste Repräsentation tschechischer Kunst.' Aber in Wirklichkeit war es eher ein Gulasch. (Tomáš Mašín. VU,1,1992, S. 59). "Die Neue Gruppe wirkt auf mich wie eine Trauerversammlung auf der Spielwiese der tschechischen Kunst. Ich denke, nach dem November 1989 hätte eine Nová skupina nicht entstehen, sondern sich auslösen sollen. Aus dem Slogan der Gruppe, der `spät aber dennoch` heißt,würde ich das `dennoch` ohne weiteres weglassen." (Filip Turek, In: VU,1,1992, S. 62).

 

Nové sdružení pražských malířů

"Neue Vereinigung Prager Maler". Vorsitzender: N. Načeradský. Info: AT,31993,

S. 15. - Jana Šálková: "Nové sdružení pražských malířů aneb Cokoli chcete." In: AT,6,93, S. 6-7.

 

Objekt (skupina)

Gruppe "Objekt". Mitglieder: E. Brodská, M. Houra, P. Straka u.a.

 

Obnova (skupina)

Gruppe "Erneuerung". Mitglieder: F. Pořický u.a.

 

Oslava (Gruppe).

Gruppe "Feier" - Name der Gruppe gebildet aus: Ostravsko, Slezsko und Valašsko). Maler, Bildhauer, Designer, Photographen, Architekten Kunsttheoretiker. Mitglieder: I. Stanislavová, S. Lubojacký., P. Sikula u.a. Literatur: AT, 25,91, S. 7.

 

Osma (skupina)

Gruppe "die Acht". Gegründet 1908, "die in zwei Ausstellungen, 1907 und 1908 dem entrüsteten Publikum die ersten Beispiele der tschechischen Malerei präsentierte, die im Namen d. Autonomie d. Kunst das traditionelle Festhalten d. Malerei an den Erscheinungen der Außenwelt in Frage stellten." (GLM). Mitglieder: E. Filla, A. Procházka, O. Kubín, B. Kubišta, L. Procházková u.a.

Parabol (skupina)

Gruppe "Parabol". Mitglieder: D. Chatrný u.a.

 

Pondělí (skupina)

Gruppe "Montag". Ende 1989 gegründete Gruppe junger Künstler, Orientierung a. d. Postmoderne-Konzeption. Mitglieder: M. Dopitová, P. Humhal; P. Lysáček; M. Nesazal; P. Písařik; P. Zubek u.a. "Nach mir zugänglichen Informationen teilt sich die Gruppe in zwei innere Untergruppen - Dunaj/Donau (Humlal, Dopitová, Zubek) und Alpy/Alpen (Nesázal, Lysáček, Písařík). Dunaj:...nimmt eine "extensive", "extrovertierte" Position ein. Die Untergruppe Alpen füllt offenbar eine "introvertierte" Rolle, .. sie hat einen unmittelbareren Bezug zur Intimität im wirklichen, privaten Sinne dieses Wortes." (Pepperstein, VU,5. 1991, S. 40). Literatur: Pavel Pepperstein: "Prohlídka některých nových pamětihodností českého uměleckého života očima cizince" In: VU, 5, 1991, S.40. - Milena Slavická: "Pojmenované a nepojmenované." In: AT, 4,92, S. 4.

 

Pozdě, ale přece (skupina)

 

Gruppe "Spät, aber dennoch" = Nová skupina. Mitglieder: V. Novák, I. Ouhel u.a.

Proměna (skupina)

Gruppe "Verwandlung". Mitglieder: K. Malich u.a.

 

Profil 58 (skupina)

Gruppe "Profil 58". Mitglieder: J. Hadlač, M. Netík u.a.

 

Q (Sdružení)

Vereinigung "Q", gegr. 1969 in Brünn. Literatur: Bronislava Gabrielová: "První výstava výtvarníků obnoveného Sdružení Q." In: AT, 1,91, S. 6, Radek Horáček: "Q - znamení kvality." In: AT, 4,91, S. 14.

 

Ra (skupina)

Gruppe "Ra". Existierte 1946 - 48. Mitglieder: J. Istler, V. Tikal, B. Lacina, V. Zykmund, V. Reichmann u.a. Literatur: Konstitutierender Sammelband d. Gruppe m. Poesie u. Abb. : "A zatímco válka", 1946. - František Šmejkal: "Retrospektiva skupiny Ra v Domě U zvonu". In: AT, 10/88, S. 8.

 

Radar (skupina)

Gruppe "Radar". Gegr. 1960 aufgelöst 1971. Mitglieder: Fr. Hudeček, J. Liesler, J. Mikula, Fr. Gross, D. Foll, F. Říha u.a. Literatur: Jiří Kotalík: "K výstavě skupiny Radar." In: AT, 5,94, S. 4.

 

Říjen (skupina)

Gruppe "Okltober", gegr. 1958. Mitglieder: (J. Slavíček), L. Čepelák.

 

SČUG Hollar = Svaz českých umělců grafiků Hollar

 

Verband d. Tschechischen Grafiker siehe Hollar.

SČSVU - Svaz českých a slovenských výtvrarných umělců

 

Offizieller Verband d. Tschechischen und Slowakischen Bildenden Künstler. gegr. 1949 (Gründungsmitglied u. erster Vorsitzender: L. Čemický).

SČVU = Svaz českých výtvarných umělců

 

( seit 1972). Verband d. Tschechischen Bildenden Künstler. Nachfolgeorganisation des SČSVU.

Sdružení českých grafiků

 

Vereinigung Tschechischer Graphiker. Mitglieder: František Kupka u.a.

Sdružení českých grafiků "František Kupka"

 

Vereinigung Tschechischer Graphiker "František Kupka". Gegr. 1990.

Sdružení pražských výtvarných umělců-malířů

 

Vereinigung der Prager Bildenden Künstler-Maler.

Sdružení slováckých a slovenských umělců

 

Vereinigung der Künstler aus Ostmähren (Slovácko) und der Slowakei. Mitlgieder: C. Mandel u.a.

 

Sdružení sochařů Čech, Moravy a Slezska

 

Vereinigung der Bildhauer Böhmens, Mährens und Schlesiens. Gegr. 1990 (AT,5,93).

Sdružení výtvarníků severočeských

 

Vereinigung Nordböhmischer Bildender Künstler. Mitglieder: A. Kalous u.a.

 

Sdružení výtvarníků Purkyně

 

Vereinigung Bildender Künstler "Purkyně". Mitlgieder: A. Kalous, S. Máchal u.a.

Sdružení výtvarných umělců moravských v Hodoníně - SVU Hodonín

 

Vereinigung der Mährischen Bildenden Künstler in Hodonín.

Sdružení výtvarných umělců při Galerii mladých U Řečických

 

Vereinigung Bildender Künstler bei der Galerie der Jungen U Řečických. Gegründet 1990. (AT, 23,93).

Sedm v říjnu (1939) (skupina)

 

Gruppe "Sieben im Oktober". Gegründet 1939. Mitglieder: Fr. Jiroudek u.a. Literatur: L Hlaváček: "Sedm v říjnu 1939. K jedné kapitole z dějin moderního českého umění." In: VU9, 1959, S. 392 - 401.

Signum (skupina)

Gruppe "Signum". Mitglieder: Gegr. von dem Photographen Jaroslav Kučera; R. Bajgar, P. Jasanský.

 

SJV = Sdružení jihočeských výtvarníků

 

Verband Südböhmischer Bildender Künstler.

Skupina surealistů ČSR

Gruppe der Surrealisten in der ČSR. Literatur: Karel Srp: "Max Ernst a Skupina surrealistů v ČSR". In: AT, 6, 94, S. 2.

 

Skupina 29 augusta

Gruppe "29 August". Mitglieder: V. Hložník, A. Klimo, L. Čemický, J. Šturdík, J. Želibský, M.A. Bazovský, O. Dubay, V. Sivko u.a.

 

Skupina 12/15

Gegründet Ende d. 80ger Jahre in enger Kooperation mit und Bezug auf Tvrdohlaví. Erste Ausstellung wurde eröffnet am 23. 4. 1988 um 12 Uhr 15. "Das Enststehen beider war motiviert vom Bemühen, in einer Gruppe gemeinsam mit anderen nonkomforme künstlerische Ansichten im Umfeld der stagnierenden Szene der "Normalisierung durchzusetzen." (Alena Potůčková: In: LitN, 11,94, S. 11). Mitglieder: J. E. Dvořák, V. Novák, I. Ouhel, M. Rittsein, V. Bláha u.a. Literatur: Alena Potůčková: Český globus." In: AT,17,91, S. 1. - Ivan Neumann: 12/15 menší formáty. In: AT,5,94, S. 5. - Alena Potůčková: "12/15 U Zdymadla." In: LitN, 11,94, S. 11. Ausst.: Kolodějská jízdárna (1988), Vysočany (Lidový dům: "Jeden starší - jeden mladší" Herbst 1988), Praha (Galerie Fronta: Zeichnungen, 1990), Praha (NG: "Český globus", 1991). Praha (Mánes 1994: AT,8,94).

 

Skupina 42

1942 - 1948. Gegründet 1942 von Malern und Dichtern. Mitglieder: Jiří Kolář, F. Hudeček, Smetana, J. Kotík, Fr. Gross, K. Lhoták, B. Matal, K. Souček, die Dichterin Jiřina Hauková und der Dichter/Schriftsteller Jindřich Chalupecký, Jan Hanč, Kainar, der Photograph M. Hák, der Bildhauer L. Zivr u.a. Literatur: Eva Petrová: "Padesát let od vzniku Skupiny 42." In: AT, 25-26, S. 2). Interview mit Jiřina Hauková, in: RR, Nr. 25, 1994, S. 157 - 173. Lenka Lindaurová: "Osudovost městského prostoru v roce 1942" In: týden, 16. 11. 1998, str. 54. Ausst.: Praha (Hollar: „Výběr z grafické tvorby“, 1994: AT,7,94).

"Das eigenwillige und sehr eng zusammenhängende Schaffen dieser Autoren bewegt sich auf einem sehr engen Grad zwischen Abstraktem und Realem, im Feld einer irrationalen Empfindsamkeit des Augenblicks und im Versuch, die 'Welt in der wir leben' (unter diesem Titel erschien auch ein theoretischer Artikel von Jindřich Chalupecký) zu erfassen. Dieser Ort ist die Stadt, die geladen ist mit Energie, mit Leere und Bedeutungen, Menschen, Dingen, Absurdität und Hoffnung. Auf verlassenen Bahnhöfen, in den Peripherien und einzelnen Objekten ist die unübersehbare Schicksalhaftigkeit und die Verbindlichkeit einer unaussprechlichen Bedeutung des Seins beheimatet. Das Medium der Malerei schien in jener Zeit ein unendlicher und unerforschter Bereich zu sein, in dem sich unglaubliche Dinge zeigten... Die Retrospektive drückt die unglaubliche Konsistenz apolitischer Äußerungen von Persönlichkeiten aus, die durch kein inneres künstlerisches Dogma verbunden waren..." (Lenka Lindaurová: "Osudovost městského prostoru v roce 1942" In: týden, 16. 11. 1998, str. 54.)

One of the common denominators of the member artists was their interest in poetic motifs of city life and technical civilization. Lhotak's drawings, pictures and graphics capture symbols of every day life. He was fascinated by modernity and its technical conveniences. Lhotak portrayed common things - suburbs, old slums, barrels as well as airplanes, bicycles, motorcycles, railways, and cars.

 

Skupina 58

Gruppe "58". Mitglieder: J. Brož, J. Grus, K. Hladík, St. Ježek, A. Kalvoda,

V. Kratochvíl, J. Liesler, J. Malejovský, V.V. Novák, J. Otčenášek, J. Smetana,

A. Sopr, V. Tittelbach, J. Wielgus, R. Wiesner, A. Zábranský u.a.

 

Šmidrové (skupina)

Neodadaistische Gruppe. Erstveranstaltung: I. Malmuzherciáda 1954 (zusammengesetzt aus d. Wörtern Maler, Musiker, Schauspieler): "Drang nach unkanalisierter subjektiver Selbstbestätigung und kreativer Sinnlichkeit als die eigentliche Impulskraft ihrer nonkonformistischen Suche nach innovativen Ausdrucksformen" (K. Thomas, TUA, S. 24). Mitglieder: B. Dlouhý, J. Vožniak, K. Nepraš, J. Koblasa u.a.

 

Sociální skupina

 

"Soziale Gruppe".

 

SOV (skupina) - Skupina Olomouckých výtvarníků

 

Gruppe Bildender Künstler in Olomouc. Gegr. 1937.

SPGR - Spolok grafikov

Graphikerverband in der Slowakei. Entstanden 1993, hervorgegangen aus dem Združenie knižných výtvarnikov in der Slovenská výtvarná únia.

 

Spolok východoslovenských umelcov Svojina, Košice

 

Verband Ostslowakischer Künstler Svojina. Mitglieder: J. Fabini u.a.

SSU- Spolok slovenských umelcov

 

Spolok slovenských umelcov. Verband Slowakischer Künstler.

Sursum (Gruppe= spolek symbolistních grafiků)

 

Verein symbolistischer Graphiker. Mitglieder: J. Váchal, F. Kobliha u.a.

SSČ=Surrealistická skupina v Československu

"Surrealistische Gruppe in der Tschechoslowakei". Mitglieder: A. Nádvorníková, Jan Švankmajer, Eva Švankmajerová, Martin Stejskal, Albert Marenčin, Karol Baron, Emila Medková u.a. Literatur: Alena Nádvorníková: "Surrealistická skupina v Československu". In: VU, 3-4, 1995, S. 114-123.

 

SSV - Středočeské sdružení výtvarníků

 

Verband Mittelböhmischer Bildender Künstler.

SSVU - Spolok slovenských výtvarných umelcov

 

Verband Slowakischer Bildender Künstler.

Svárov- skupina

Gruppe Svárov. Gegr. zweite Hälfte d. 80ger Jahre. Mitglieder: Michal Bouzek, P. Fidrich, Vladimír Kafka, V. Míča, Milan Perič, Šárka Trčková, Jan Vágner u.a. Ausst.: Olomouc (Studentische Galerie 1992: AT,6,92); Plzeň (Masné Krámy 1993: AT,24,93).

 

SVP - Spolek výtvarníků plzeňských

 

Verein Bildender Künstler in Pilsen, gegründet 21. 10. 1919. Mitglieder: R. Jindřich, V. Šíp, J. Matějka u.a.

 

SVU Aleš

 

Skupina výtvarných umělců Aleš (Brno)

SVU - Skupina Výtvarných umělců

 

Gruppe Bildender Künstler, genaues Gründungsdatum nicht bekannt, um 1911. Literatur: V. Lahoda: "Kubismus jako politikum: k dějinám Skupiny výtvarných umělců." In: Umění, 1992, 1, S. 44-66.

SVU v Brně - Skupina Výtvarných umělců v Brně

Gruppe Bildender Künstler in Brünn. Gegr. Dezember 1922. Gründungsmitglieder: F. Foltýn, E. Milén, J. Král, J. Šíma, J. Zamazal, J. Kubíček (Bildhauer) und einige Architekten, nach ihrem Weggang aus dem "Klub výtvarných umělců Aleš". Spätere Mitglieder:

E. Filla, R. Kremlička, Bohumír Dvorský, Hana Wichterlová-Stefanová, die Slowaken L. Fulla, M. Galanda, Imro W. Král u.a.

 

SVU v Praze - Skupina Výtvarných umělců v Praze

 

Gruppe bildender Künstler in Prag (1924 -1926), Mitglieder: K. Holan, M. Holý, Pr. Kotík K. Kotrba u.a.

SVUM = Svaz výtvarných umělců moravských

Verband Mährischer Bildender Künstler. Gegründet 1907. Erster Vorsitzender war der Maler J. Úprka. 1950 in den SČVU eingegangen, 1990 erneuert. Literatur: Pavel Ondračka: SVUM: znovu v téže řece? In: AT, 24/94, S. 3.

 

SVUM - Skupina Výtvarných umělců na Moravě

 

Gruppe Bildender Künstler in Mähren.

SVU Mánes = Mánes

 

Verband Bildender Künstler "Mánes", siehe dort.

SVUM Hodonín - Sdružení výtvarných umělců moravských v Hodoníně

 

Vereinigung der Mährischen Bildenden Künstler in Hodonín.

SVU při Galerii mladých - Sdružení výtvarných umělů při Galerii mladých "U Řečických"

 

Gruppe Bildender Künstler bei der Galerie der Jungen "U Řečických".

SZVU - Sdružení západočeských výtvarných umělců

 

Verband Westböhmischer Bildender Künstler. Mitglieder: Fr. Hora u.a.

Syndikát výtvarních umělců

 

Syndikat der Bildenden Künstler

SYNERGIA

Gruppe SYNERGIA, Gruppe bildender Künstler des mittelslowakischen Raum. Gebr. 2. 10. 1992. Literatur: Lůdo Petránský: "SYNERGIA - čiže nová kvalita". In:AT,19,93, S.6-7. Mitglieder: Stanislav Balko, R. Brun, J. Dorico, P. Choma, M. Kern, L. Blecha, R. Bero, P. Uhrík u.a.

 

Syntéza (skupina)

Gruppe "Synthese". Gegr. 1966. "Diese Gruppe, inspiriert gerade vom Kinetismus, zielt auf die Schaffung einer breit konzipierten künstlerischen Aktivität, die die Grenzen zwischen den traditionellen künstlerischen Richtungen niederreißt." (A. Svoboda: "Stanislav Zippe - instalace, projekty a obrazy." In: AT, 6,92, S. 8). St. Zippe.

 

SZVU - Svaz Západočeských výtv. umělců

 

Verband der Westböhmischen Bildenden Künstler. Gegr. 1925, wurde Anfang d. 50ger Jahre aufgelöst.

TOP = "Sdružení TOP".

Gruppe "Vereinigung TOP".

 

Trasa 54/Trasa (skupina)

Gruppe Trasa ("Route"¨). Inoffiziell seit 1954. Mitglieder: O. Čechová, Zd. Fibichová, V. Jarcovják, Č.Kafka,, E. Kmentová, V. Preclík, Zd. Šimek, K. Vaca, J. Válová, K. Válová,, O. Zoubek u.a. Ausst.: erste Ausstellung 1957, Litomeřice (1991). Literatur: Dagmar Jelínková: "Trasa". AT,19, 91, S. 4.

 

Tunel (skupina)

Gruppe "Tunnel". Gegr. 17. 8. 1989, benannt nach dem Bild "Tunnel" von Igor Hlavinka von 1989. Mitglieder: J. Zoubek, A. Knotek, I.Exner, I. Hlavinka, E. Chmelová, M. Jérová, Wagner u.a. Literatur: Jiří Šmíd: "Výstava skupiny tunel." In: AT,3,91, S.4.

 

Tvrdohlaví (skupina)

Gruppe Tvrdohlaví ("die Hartköpfigen", d.h. "die Eigensinnigen"). Gegr. 1987 (3..6.) - 1990: Mitglieder: J. David; St. Divis; M. Gabriel; Zd. Lhotský; V. Marhoul; St. Milkov; P. Nikl; J. Róna; Fr. Skála; C. Suška u.a. Literatur: Kat.d.Ausst. Arhus, Rennes (Jiří Olič), 1990. - "Tvrdohlavi 1987 - 1990". In: VU,1,91, S. 41-44. - Petr Nedoma: "Tvrdohlaví." In: AT, 22,91, S. 1/4 - Jaroslav Vančat: "Tvrdohlaví." In: AT, 22,91, S. 1/4.

 

Tvrdošijní (skupina)

Gruppe Tvrdošijní ("die Halsstarrigen"). Gegr. 1918 "undogmatischer Modernismus, bestrebt, typisch tschechische Ausdrucksmittel zu finden" (GLdM). Mitglieder: J. Čapek, R. Kremlička, O. Marvánek, V. Špála, J. Zrzavý u.a.

 

TYPOS (skupina)

Mitglieder: J. Rathouský u.a.

 

UB = Umělecká beseda

Traditionsreiche und wichtige Kunstvereinigung. Gegründet 1863. Literatur: Josef Hlaváček: Vzpomínky na budoucnost?" In: LitN., 1993, Nr. 4, S. 10.

 

UBS - Umelecká beseda slovenská

 

Slowakische Kunstvereinigung.

UB 12 (skupina)

Gruppe (=Umělecká beseda der 12) innerhalb der UB. 1. Ausst. 1960 von den Behörden vorübergehend drei Mal geschlossen. "Mit der Gruppe UB 12 gelang es der tschechischen Kunst in den sechziger Jahren, direkten Anschluß an das methodische und bildnerische Ausdrucksrepertoire der westlichen Avantgarde zu finden. Wenn auch die Grundhaltung von UB 12 die einer psychologisierenden Realitätsdurchdringung war und sie damit der emotionalen Expressivität verhaftet blieb, gehörten ihre Künstler - gemeinsam mit den Konkreten der Gruppe Křižovatka - in der kurzen Zeitspanne der Liberalisierung von 1964 bis 1968 zu den progressiven Innovationskräften in der Parallelkultur ihrer Heimat." (K. Thomas, TuA, S. 34-35). Mitglieder: Jiří John, Adriena Šimotová, Jiří Mrázek,, Petr Frágner, Daisy Mrázková, Bedřiška Frágnerová, V. Janoušek, V. Janoušková, Václav Boštík, Stanislav Kolíbal, Olga Karlíková u.a. Ausst.: Roudnice n.L. (1994: AT,94,9). Literatur: Jiří Šetlík: "Václav Boštík a Tvůrčí skupina UB 12". In: VU, 5, 1991, S. 65 - 76.

 

US = Umělecké sdružení

Künstlervereinigung.

 

UVU = Unie výtvarných umělců

 

Union der Bildenden Künstler.

Volné sdružení 12/15 = 12/15

 

siehe skupina 12/15.

VU v Brně = Skupina VU (výtvarných umělců) v Brně"

 

Gruppe der Bildenden Künstler in Brünn.

VU v Praze = Skupina VU (výtvarných umělců) v Praze"

 

Gruppe der Bildenden Künstler in Prag.

Zaostalí - Skupina Zaostalí

 

Gruppe "die Zurückgebliebenen". Literatur: Zdeněk Beran: "Trochu světla k temné historii vzniku Skupiny Zaostalí." In: VU, 3-4, 1995, S. 102-103.

Západočeská unie výtvarných umělců = ZUVU

 

Westböhmische Union Bildender Künstler.

ZdSVU - Združenie slovenských výtvarných umelcov

 

Vereinigung Slowakischer Bildender Künstler

Život (skupina)

Gruppe "Leben". Mitglieder: V. Gergel´ová, J. Alexy, M. Benka, L. Čemický, J. Fabini, M. Medvecká, F. Studený, J. Šturdík u.a.

 

ZSU - Združenie slovenských umelcov

 

Verband Slowakischer Künstler. Mitglieder: L. Čemický u.a.

ZSVU - Zväz slovenských výtvarných umelcov

 

Verband der Slowakischen Bildenden Künstler.

ZUVU = Západočeská unie výtvarných umělců

 

Westböhmische Union Bildender Künstler.