ACCS

Arte contemporanea Ceca e Slovacca 1950 -1992. Kaat. der Ausst. Novara. Cantini 1992

AJGH

Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou.

ASUB

Alšova síň Umělecké besedy.

AT

Atelier - Zeitschrift für bildende Kunst.

AVU

Akademie Výtvarných Umění Praha - Akademie der Bildenden Künste in Prag.

BM

Brněnská malba. Kat.d.Ausst. Brno: Dům umění, 1988.

BzG

Beitrag zum Glück - příspěvek ke štěstí. Kat.d. Ausst. München: Galerie der Künstler, 1991.

CEG

Central Europe Gallery and Publishing House/ Středoevropská galerie a nakl. Prag.

Corpora

Kat.d. Ausst. Corpora S, Praha, 1990.

ČGŠL

Česká grafika šedesátých let. Katd.Ausst. Praha: NG,1994.

ČI

Fr. Holešovský: Čeští ilustrátoři v současné knize pro děti a mládež. Praha: Albatros, 1989.

ČIN

Český informel. Průkopníci abstrakce z let 1957-64. Kat.d.Ausst. Praha: GHMP 1991.

Člověk

Člověk v obraze. Kat.d.Ausst., Praha: Středočeská galerie, 1990.

ČK

Česká kresba (Kat. der Auktion vom 13. 6 1992). Praha: Galerie R. 1992.

ČMB

Jiří Hlušička: České moderní malířství v Moravské galerii v Brně. II. Období 1920- 1950. Brno: MG, 1989.

ČMG

J. Pešina: Česká moderní grafika. Praha 1940.

ČMMU

České muzeum moderního umění, Prag.

ČMU1900-60

České moderní umění 1900-1960 (Sbírka moderního umění. Veletržní palác). Praha: NG, 1995.

ČMVU

České muzeum výtvarných umění, Prag.

ČMXX

České malířství XX století ve sbírkách Národní galerie v Praze." I díl" Generace devadesátých let. Praha: NG, 1971.

ČS

Český symbolismus. Kat.d. Ausst. Pardubice, 1989.

ČSK

Česká a slovenská kresba 1989 - 1992. Považská galéria umenia Žilina, 1993

ČSU1900

Česká secese umění 1900. Kat.d. Ausst. AJGH 1966, MGB, 1966-67.

ČVU30/60

České výtvarné umění 1930-1960. Kt. d. Ausst. Praha: České muzeum výtvarných umění 1993.

ČVUK

Čeští výtvarníci k 650. výročí Univerzity Karlovy. Praha: Karolinum 1998.

ČVUT

České Vysoké Učení Technické Praha - Technische Universität Prag.

DA

Kat.d.Ausst. "Tschechische Kunst der 20ger und 30ger Jahre", Darmstadt 1988/89.

DDT

Ďábli v naší duši, v našém těle - Devils in our body, in our soul. Kat.d.Ausst. Praha: Náprstkovo muzeum, 1993.

Dialogue

Dialogue Prague - Los Angeles. Kat.d.Ausst. Otis/Parsons Gallery 1990, Santa Monica Museum of Art 1990, Arroyo Arts Gallery 1990.

DK

Dům kultury - Haus der Kultur.

DOK

Dokumentation d. Autors.

DSČVU

Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců.Toman u. Toman, Praha 1953.

DU

Dům umění - Haus der Kunst.

DMB

Dům umění města Brna, Galerie.

EČSF

Encyklopedie českých a slovenských fotografů. Praha: ASCO, 1993.

ENČVU

Encyklopedie českého výtvarného umění. Praha: Academie, 1975.

FAMU

Filmová Akademie Muzických Umění - Filmakademie.

GBČ

Galerie bratří Čapků in Prag.

GČA

Grafika České avantgardy. Praha 1991.

GHMP

Galerie hlavního města Praha.

GLdM

Großes Lexikon der Maler (Hrsg: Hermann Bauer), Freiburg i Brsg. 1975/1976.

GM

Galerie mladých - Galerie der Jungen.

GMB

Galerie města Bratislava.

GOTU

Generace Osmy, Tvrdošijných, Umělecké besedy. Katalog d. Ausst. Liberec, 1976.

GR

Galerie Roudnice = Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem, u. Katalog d. Ausst. "Galerie Roudnice 1986".

GROT

Groteska v českém výtvarném umění 20. století. Kat.d.Ausst. Prag: GHMP, 1987-88.

GU

Galerie umění = Kunstgalerie.

GVK

Galerie Vincence Kramáře in Prag.

GVŠ

Galerie Václava Špály in Prag.

GVU

Galerie výtvarných umění = Galerie der bildenden Künste.

HL68

Hluboká 1968 Umění 1900-1968 2. díl. Kat. d. Ausst. Alšova Jihočeská galerie 1968.

HN

Hospodářské noviny (Wirtschaftszeitung).

JČGRAF

Blanka Stehlíková: Jižní Čechy v grafické tvorbě, Jihočeské nakladatelství, 1982.

JCH

Jindřich Chalupecký: Nové umění v Čechách. Praha, H&H, 1994.

KAT

Ausstellungskatalog.

KD

Kulturní dům, Kulturhaus.

kdo

Kdo je kdo v České republice 94/95 Praha: Modrý jezdec 1994.

KL

Krajina - Landscape. Kat.d.Ausst. 1993 im Soros Center for Contemporary Art, Praha 1993.

KUB

Tschechischer Kubismus. Emil Filla und Zeitgenossen. Museum Moderner Kunst Passau, 1991.

KVU

Klub výtvarních umělkyň. Klub bildender Künstlerinnen in Prag.

LitN

Literární Noviny - literarische Zeitschrift.

LR

Zeitschrift Labyrint Revue.

LŠU

Lidová škola umění - Volkshochschule für Kunst.

MAL`BA

Mal`ba. Prospekt des Slovensky fond vytv. umeni - dielo.

MAZAP

Malá encyklopedie výtvarného umění západnich Čech 1945 - 1990. Plzeň, 1990.

MČM

Mladí Čeští malíři. Praha 1978.

MG

Moravská grafika 1989. Kat.d. Ausst. Brno: DumB, 1989.

MGB

Moravská galerie v Brně.

MH

Mezery v historii 1890-1938. Polemický duch Střední Evropy - němci, židé, češi. Kat.d.Ausst. Praha: GHMP,1994.

MLG

S. Petrová: Mladá grafika. Praha: Odeon, 1980.

MN

Meissner-Neumann (Aukční katalogy - Auktionskataloge)

MONOSOUČEK

Monographie: Jan M. Tomeš: Jan Souček. Praha: Odeon, 1991.

MOP

Jitka Boučková: Malíři Orlicka a Podorlicka. Městské muzeum Lanškroun, 1996.

MS87

Mladé setkání 87. Kat. d. Ausst. GVU in Hodonín 1987.

MUH

Mladé umění na Hané. Pět let SOV, Olomouc 1942.

nár. umělec

národní umělec/umělkyňe = Nationalkünstler/in, höchste staatl. Auszeichnung, bis 1990.

NG

Národní galerie = Nationalgalerie.

NSCVU

Nový slovník, československých výtvarných umělců

OD

Okresní dům = Kezirks- (Kultur-) Haus.

OEČG

Obrazová encyklopedie české grafiky osmdesátých let. Praha: Středoevropská galerie a nakladatelství, 1993.

OG

Oblastní galerie = Bezirksgalerie.

OM

Oblastní muzeum = Bezirksmuseum.

OO

Ladislav Daněk: Olomoucký okruh. In: VU, 1-2, 1996, S. 189 - 216.

PA

Panorama českého výtvarného umění. Praha: SČVU, 1989.

PDF

Pražský dům fotografie. Photogalerie seit 1991.

PNP

Památník národního písemnictví = Museum f. nationales Schriftgut.

PR

Poezie racionality. Konstruktivní tendence v českém výtvarném umění šedesátých let. Praha: České muzeum výtvarných umění, 1994.

PRAJU

Prager Jugendstil. Kat.d.Ausst. in Dortmund: Edition Braus, 1992.

PROF

Profil Súčasného výtvarného umenia. Bratislava.

PROP

Propyläen Kunstgeschichte. Bd. 20, Giulio Carlo Argan: Die Kunst des 20. Jahrhunderts. Berlin.

PROSP

Ausstellungsprospekt.

Průvodce

A. Nádvorníková, A. Krejča: Průvodce sběratele grafiky. Praha: Dílo o.J.

ROK

Revue otevřene kultury - Zeitschrift f. Kultur.

RR

Revolver Revue. Zeitschrift f. Kultur und Kunst. Seit 1985 zunächst im Untergrund.

SČG

Současná československá grafika, 1964.

SČSU

Současné české a slovenské umění. Praha: Odeon; Bratislava, Tatran, 1985.

SG

Středočeská galerie Praha.

SGH

1917 1992 SČUG Hollar. Současná grafika. Praha 1992.

SGO

Sochařství 1988 - 1992 Generace osmdesátých let. Kat.d.Ausst. Praha: GHMP, 1992.

SGŠ

Státní grafická škola - Staatliche Graphische Schule Prag.

SGŘ

Sborník Sdružení výtvarných umělců při Galerii mladých U Řečických v Praze. Praha 1993.

SLG

Slovenská grafika. Prospekt d. Ausst. Praha: Hollar, 1994.

SM38-45

Sborník S.V.U. Mánes - Volné směry, Praha 1945.

SM92

Sborník S.V.U. Mánes - Volné směry XLI. Praha: Mánes, 1992.

SOC

Fedor Soldan: Sociální umění. Praha 1980.

SOŠ

Střední odborná škola: Fachoberschule (wörtlich: "Fachmittelschule").

SOŠK

Střední odborná škola kamenosochařská: Fachoberschule für Steinmetz- und Bildhauerausbildung (in Hořice).

SOŠV

Střední odborná škola výtvarná: Fachoberschule fúr Kunst, Fachschule f. bildende Künste.

SOUČEK

Jan M. Tomeš: Jan Souček. Praha: Odeon, 1991.

SPGR

Spolok Grafikov. Katalog des Vereins herausgeg. 1993.

SPŠG

Střední průmyslová škola grafická (in Prag), Ausbildung auch in Photographie.

SSVU

Súčasné slovenské výtvarné umenie - Gegenwärtige Kunst in der Slowakei. Kat.d.Ausst. Praha-Bratislava 1991.

SUPŠ

Střední škola uměleckoprůmyslová = Fachoberschule für Kunst und Kunsthandwerk, Höhere Kunstgewerbeschule.

SUŠS

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská = Fachmittelschule f. Glaskunstgewerbe.

ŠC

Šedá Cihla. Kataloge der Ausstellungen 1991, 92, 93, 94

ŠDU

Škola dekorativních umění = Fachschule f. dekorative Künste.

SPŠK

Střední průmyslová škola keramická (v Bechyni)I - ndustrie- und Keramikfachschule

ŠUP

Škola Umělecko-průmyslová = Kunstgewerbeschule.

ŠUŘ

Škola uměleckých řemesel, Brno = Schule für Kunsthandwerk in Brünn.

ŠUR

Škola umeleckých remesiel, Bratislava = Schule für Kunsthandwerk in Bratislava.

ŠUV

Škola úžitkového výtvarnictva, Bratislava = Schule f. angewandte Kunst in Bratislava.

ŠU (Z)

Škola umění in Zlín.

TBV

Thieme-Becker, Vollmer.

TM

Tschechische Moderne 1890-1918, Kat.d.Ausst. Prag, Paris, Wien. Verlag Gerd Hatje, 1993.

TOMAN

Prokop Toman, Prokop H. Toman: Nový slovník československých výtvarných umělců, 1950 (3. Aufl.), in Zwei Bänden Bd. I 1993, Bd. II (4. Auflage), Dodatky ke Slovníku Čs Výtv. umělců, Praha 1955. Neuauflage: Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 1993.

TPJČ

Třicet pět let výtvarného umění a architektury v jižních Čechách. Alšova galerie, České Budějovice 1980.

Trasa

Kat.d.Aust. "Trasa", Středočeská galerie Praha 1991/92.

TuA

Karin Thomas (Hrsg) Tradition und Avantgarde in Prag. Osnabrück, Bonn 1991.

TVRD

Katalog d. Ausst. "Tvrdohlaví", Arhus, Rennes, 1990.

UB

Umelecká beseda

ULAN

Union List of Artist Names, The Getty Art History Information Program, New York 1994

UK

Universita Karlova Praha = Karlsuniversität Prag.

UKDŽ

Ústřední kulturní dům železničářů = Zentrales Kulturhaus der Eisenbahner.

ULAN

Union List of Artist Names, The Getty Art History Information Program, New York 1994

UMCH

Ústav makromolekulární chemie = Institut f. Makromolekulare Chemie (hier wurden i.d. 80ger Jahre viele Künstler ausgestellt, die sonst kein öffentliches Forum fanden).

Umprum

1. Škola uměleckoprůmyslová. (höhere) Schule f. Kunstgewerbe in Prag, gegr. 1885, Nach d. 2. Weltkrieg umgewandelt in die Hochschule: Vumprum: Vysoká škola uměleckoprůmyslová. Academy of Decorative Arts

2. Staatliche Schule f. Holzverarbeitung, gegr. 1921, dann umbenannt in Mittelschule f. Kunsthandwerk. Heute Fachoberschule mit Abitur f. künstlerische Holzverarbeitung (z.B. Spielzeug, Möbel). Daneben gibt es einen Zweig Höhere Fachschule / College, das Postabitur-Studium hat drei Richtungen mit Fächern wie Spielzeugdesign, Malerei und verwandte Techniken, Holzschnitt und Holzrestaurierung.

VAR

M. Váross: Slovenské výtvarné umenie. Praha 1946.

VDV

Výbor dobré vůle, nadace Olgy Havlové, 2. aukční salon výtvarníků, Katalog 1995.

VK

Výtvarná kultura, Zeitschrift.

VL

Platon Dějev: Výtvarníci Legionáři. Praha 1937.

VS

Zeitschrift Volné směry. Seit 1896 herausgeg. vom Mánes. Literatur: Roman Prahl a Lenka Bydžovská: Volné směry, časopis secese a moderny. Nakl. Torst, Praha 1994, 192 str. - Jan Rous: Volné směry jako `hrdinný čin`. In: LitN, 7.7. 1994, Nr. 27, S. 10.

VŠVU

Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava = Hochschule f. Kunst, Akademie.

VT

Výtvarné Tendence. Ausstellungskatalog Středočeská Galerie Feb. - Apr. 1990.

VU

Výtvarné umění - Zeitschrift für bildende Kunst.

Vumprum

VŠUP - Vysoká Škola uměleckoprůmyslová - Hochschule / Akademie für Kunst Architektur und Design in Prag - Academy of Art, Architecture and Design Prague

zasl. umělec

zasloužilý umělec, zasloužilá umělkyňe = verdienter Künstler, verdiente Künstlerin. Staatlicher Titel bis 1990.

Zell

Auktionshaus Michael Zeller, Lindau Bodensee

45

45 zeitgenössische Künstler aus der Tschechoslowakei. Kat.d.Ausst. Köln: Gal. Baukunst, 1971